เวลาในการแข่งขันและผู้เล่นในการแข่งขันของกีฬาแชร์บอล

กฎกติกา ในเรื่องของลดเวลาในการแข่งขันและผู้เล่นในการแข่งขันกีฬาแชร์บอลนั้นจะต้องใช้หลักที่เป็นสากลและจะต้องไม่มีการนำเอาผู้เล่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้เข้ามาในสนามซึ่งเวลาในการแข่งขันก็จะเป็นตัวกำหนดรวมไปถึงเป็นตัวที่จะช่วยบ่งบอกถึงการหมดเวลาของการแข่งขันแต่ละครั้งดังนั้นจัดการในส่วนของการแข่งขันและผู้เล่นจะต้องมีนำเอามาเพื่อที่จะให้แต่ละคนนั้นไม่เข้าใจและทำความเข้าใจกับกฎกติกาเหล่านี้เสียก่อนเพื่อที่จะทำให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและไม่มีสิ่งที่มาขัดข้องในการแข่งขันนั่นเอง

อย่างแรกที่เราจะมาพูดถึงนั่นก็คือในเรื่องของเวลาการแข่งขัน

  1. เวลาในการแข่งขันจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง โดยจะแบ่งออกเป็นครึ่งละ 20 นาทีและจะมีการให้เวลา ในการพักครึ่ง 5 นาที เราสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาในการแข่งขันตามความเหมาะสมกับนักกีฬาได้เช่นเดียวกันและจะต้องแจ้งคณะกรรมการในการแข่งขันเสียก่อน
  2. เวลาในการแข่งขัน เมื่อเวลาในการแข่งขันได้เริ่มขึ้นผู้ตัดสินจะทำการโยนลูกบอลโดยจะยืนขึ้นระหว่างผู้เล่น 2 คนของแต่ละฝ่ายที่อยู่ในวงกลมเท่านั้นและลูกบอลจะถูกผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล่นไปก่อนถือว่าผู้เล่นฝั่งนั้นได้เริ่มการแข่งขันก่อน ดังนั้นการที่จะให้ทีมไหนเป็นทีมแรกในการแข่งขันก็จำเป็นต้องใช้ลูกฟุตบอลที่จะเป็นตัวช่วยในการแบ่งว่าทีมไหนจะได้เริ่มเกมเป็นทีมแรกในปี
  3. เมื่อเริ่มการแข่งขันและหมดเวลาครึ่งแรกว่าจะมีช่วงเวลาพิเศษของการแข่งขันที่จะทำก่อนเริ่มการแข่งขันซึ่งนั่นก็คือช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองทีม
  4. เวลานอกในการแข่งขันแชร์บอลน้ำจะให้แต่ละทีม ขอเวลานอกได้ ครึ่งเวลา เวลาที่จะให้ครั้งละ 1 นาทีเท่านั้น
  5. การต่อเวลาในการแข่งขัน เมื่อผลการแข่งขันออกมาแล้วมีการเสมอกันเกิดขึ้นก็จะมีการต่อเวลาเพิ่มอีก 5 นาทีจนกว่าจะได้ผลแพ้ชนะการหมูอาจจะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นแล้วแต่ว่ากรรมการในการแข่งขันนั้นจะเห็นเป็นสมควร

ต่อมาที่เราจะมาพูดถึงกันนั่นก็คือผู้เล่น

1.ผู้เล่นจะประกอบไปด้วย 12 คนซึ่งจะเป็นผู้เล่นในสนามทั้งหมด 7 คนและผู้เล่นสำรองอีก 5 คนซึ่งผู้เล่นสำรองจะมีเจ้าหน้าที่ประจำทีมที่จะต้องนั่งที่คณะกรรมการที่จะจัดไว้ให้เพื่อที่จะทำการจัดส่งตัวเข้าเป็นผู้เล่นสำรอง

  1. เมื่อเริ่มทำการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วจะต้องมีผู้เล่นในสนามฝ่ายบุคคลเท่านั้นและในระหว่างการแข่งขันหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะมีผู้เล่นน้อยกว่า 5 คนขึ้นไปจะมีการปรับเพชรแท้ในทันทีนั่น
  2. ผู้เล่นสำรองของการเล่นแชร์บอลนั้นสามารถที่จะเข้าเล่นได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินแล้วเท่านั้นและจะต้องทำการเปลี่ยนตัวที่บริเวณเส้นแบ่งแดนด้านเดียวกับโต๊ะเจ้าหน้าที่ในการจัดการแข่งขันเท่านั้น
  3. ผู้เล่นในแต่ละทีมจะต้องทำการสวมชุดที่มีสีเดียวกันและจุดหมายเลขที่ด้านหน้าหรือด้านหลังขนาดสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตรและด้านหลังขนาดสูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตรโดยจะใช้หมายเลขที่ทำการแข่งขันตะกร้อคูณ 1-12 และสีของหมายเลขจะต้องเห็นชัดและตอกแตกต่างจากสีเสื้ออย่างชัดเจน